Pazarlama Stratejisi mi? Pazarlama Planı mı? Aralarındaki fark nedir?

Pazarlama Stratejisi ve Pazarlama Planı kavramlarının karıştırılması oldukça yaygındır. Aralarındaki farkı açıklayan en basit yöntem şudur ;

 

Pazarlama Stratejisi: Pazarlama stratejiniz, pazarlama çalışmalarınızla üstesinden gelmeniz gereken hedeflerin açıklaması anlamına gelmektedir. “Ne” sorusuna cevap verir. Pazarlama stratejiniz işletmenizin hedefleri doğrultusunda şekillenmektedir. İşletme hedeflerinizle pazarlama stratejinizin el ele yürütülmesi büyük önem taşımaktadır.

 

Pazarlama Planı: Pazarlama planınız ise pazarlama hedeflerinizi nasıl gerçekleştireceğinizdir.  “Nasıl” sorusuna cevap verir. Pazarlama planı stratejinizin her bir adımından diğerine ilerlerken size kılavuzluk eden yol haritasıdır.  Üzerinde durulması gereken husus birçok kişinin “ne” yapılması gerektiğini bilmeden “nasıl”ı gerçekleştirmeye çalışmasıdır. Bu durum işletme kaynaklarının hem zaman hem de finansal olarak boşa kullanılması demektir. Pazarlama çalışmaları için öncelikle ne yapacağımızı belirlemeli ardından bu yapılacakları nasıl gerçekleştireceğimiz üzerine ciddi bir şekilde kafa yormalıyız. Bu makaleden bir cümle kalacaksa aklınızda, o da şu olmalıdır: “strateji fikir, planlama ise icradır”. Bu iki ögenin nasıl birlikte çalıştığına dair bir örnek:

 

Hedef : Pazar payını büyütmek
Pazarlama Stratejisi: Yeni pazar segmentlerine ürünümüzü/hizmetimizi tanıtmak. 
Pazarlama Planı: Ulaşılması hedeflenen pazar segmenti için hedeflere uygun, açık, o segmente özel bir pazarlama kampanyası hazırlamak. Pazarlama stratejisi ve pazarlama planının önemini daha detaylı açıklayan başarılı bir formül şuna benzemelidir:

 

Pazarlama Stratejisi —> Pazarlama Planı —> Uygulama = Başarı

 

Pazarlama stratejinizin içermesi gereken unsurlar:

 • “Ne” yapılması gerektiği.
 • Tüketicileri sunulan ürün ya da hizmetle ilgili bilgilendirme.
 • Tüketicileri ürün ya da hizmetin ayırt edici özellikleri hakkında bilgilendirme.

 

Pazarlama planınızın içermesi gereken unsurlar:

 • “Nasıl” yapılması gerektiği.
 • Stratejinizin gerekliliklerini yerine getirebilecek kampanyalar ve promosyonlar oluşturma.

 

Uygulama sürecinizin içermesi gereken unsurlar:

 • Pazarlama stratejiniz ve planınızda yer alan adımların yerine getirilebilmesi için harekete geçme.

 

İş planınızı oluşturacak pazarlama stratejisi ve planı hazırlıyorsanız, her aşamada yer alması gereken öğeler şunlardır:

 

Pazarlama Stratejinizin Öğeleri

 • Harici pazarlama mesajı
 • Dahili konumlandırma hedefi
 • Kısa süreli hedefler ve amaçlar
 • Uzun süreli hedefler ve amaçlar

 

Pazarlama Planınızın Öğeleri

 • Yönetici Özeti: Pazarlama planınızın üst düzey özeti.
 • Zorluklar: Pazara sunulacak ürün ya da hizmetin kısa tanımı ve pazarlama stratejinizde yer alan amaçların tekrarı.
 • Durum Analizi: Bu bölüm aşağıdaki unsurları açıklamalıdır.
  1. Hedefler
  2. Odak
  3. Kültür
  4. Güçlü Yönler
  5. Zayıf Yönler
  6. Pazar Payı
 • Müşterilerinizin Analizi: Ne kadar müşteri için çaba göstermek istiyorsunuz? Bu müşteriler ne tür müşterilerdir? Değer verdikleri şeyler nelerdir? Karar verme süreçleri neye benziyor? Sunduğunuz ürün ya da hizmet için hangi müşteri gruplarına odaklanacaksınız?
 • Rakiplerinizin Analizi: Pazardaki konumunuz nedir? Rakiplerinizin konumu nedir? Rakiplerinizle karşılaştırdığınızda güçlü yönleriniz neler? Zayıf yönleriniz neler? Ne kadarlık bir pazar payı için savaşacaksınız? Hali hazırda rakiplerinizin faydalandığı pazar payı nedir?
 • Kendi 4P’nizin tanımlanması: Ürün (Product), Fiyat (Price), Dağıtım (Place), Tutundurma (Promotion)

Özet: Yukarıda bahsedilenlerin özeti ve pazarlama stratejinizde açıklanan hedefleri nasıl gerçekleştireceğiniz.

 • Net olun! Adımlarınız ne kadar net olursa hedeflerinizi takip ederek en son adım olan uygulamaya ulaşmanız o kadar kolay olacaktır.
 • Sizin de gördüğünüz gibi pazarlama stratejiniz pazarlama planınızla el ele yürümektedir. İkisi birden olmadan hem kaynaklarınızı boş yere kullanır, hem de ne yaptığınızdan habersiz bir şekilde olduğunuz yerde kalırsınız.
 • Bir diğer önemli nokta ise uyguladığınız pazarlama kampanyalarını hangi unsurun işe yaradığını hangisinin işe yaramadığını görmek için ölçmeyi unutmamanız. Bu bilgileri size yol göstermesi için ileride kullanabilirsiniz.


Yorum yap