7 adımda Verimli ve Başarılı Tanıtım Kampanyası Planlamak

Tanıtım kampanyası planlarken kampanyanın genellikle istenilen üç sonucu olduğunu unutmayın:

Sonuç 1: Tanıtım mesajınızın hedef kitleye ulaşması
Sonuç 2: Mesajınızın hedef kitle tarafından anlaşılması
Sonuç 3: Mesajınızın alıcıları harekete geçirmesi.

Şimdi konu “kampanyanızla bu sonuçlara nasıl ulaşacaksınız?” sorusuna cevap bulmaktır. Süreç çok basit, fakat planlanması için zaman gerekir.
İşte kampanyanızı doğru başlangıç noktasına getirecek yedi adım:

  • Adım 1: Pazarlama İletişim Fırsatlarını Değerlendirin. Bu ilk adımda hedef kitlenizin ihtiyaçlarını incelemek ve anlamak önemlidir. Mesajınız kimlere ulaşıyor? Mevcut kullanıcılar mı, bireylerden etkilenenler mi, karar vericiler mi yoksa herkes mi?
  • Adım 2: Hangi İletişim Kanallarını Kullanacaksınız? Planlamanızın ilk adımında pazarları, ürünleri ve çevreleri belirlemeniz gerekiyordu. Bu bilgi size hangi iletişim kanallarının daha yararlı olacağı konusunda yardımcı olacaktır. Yüz yüze toplantılar, telefon görüşmeleri gibi kişisel iletim kanallarını mı yoksa kişisel satış sunumunu mu kullanacaksınız? Belki de gazeteler, dergiler veya doğrudan posta işi daha iyidir?
  • Adım 3: Amaçlarınızı belirlemek. Tanıtım kampanyasındaki amaçlarınızın pazarlama kampanyanızdakilerden biraz farklı olduğunu unutmayın. Tanıtım amaçları, tanıtım faaliyetlerinize dahil olan kişilerin uzun ve kısa vadeli davranışları açısından belirlenmelidir. Bu amaçlar açıkça belirlenmeli, ölçülebilir olmalı ve Pazar geliştirme aşamasına uygun olmalıdır.
  • Adım 4: Tanıtım Kombinasyonunuzu Belirlemek. Bu adımda kaynaklarınızı tanıtım, reklam, promosyon ve kişisel satışa tahsis etmelisiniz. Bu alanlardan hiçbirini es geçmeyin. Tanıtım kampanyanızın başarıya ulaşması için alıcılarınız arasında farkındalık yaratmalısınız. İyi tasarlanmış bir tanıtım bu üç yöntemi en iyi şekilde kullanacaktır.
  • Adım 5: Tanıtım Mesajınızı Geliştirin. Bu, ekibinizle oturup mesajınızın içeriği, görünüşü, yapısı, formatı ve kaynağına odaklanacağınız zamandır. Tanıtım kampanyalarının görünüşünün ve gerçekleştirilmesinin beraber işlediğini unutmayın.
  • Adım 6: Tanıtım Bütçesini Geliştirin. Bu en heyecan verici tarafıdır. Toplam tanıtım bütçesini belirlemeniz gerekir. Buna, ülke ve tanıtım öğeleri başına maliyet dağılımı dahildir. Maliyet dağılımı yapmak ve finansman gücü, satış yüzdesi ve rekabet paritesini belirlemek için zaman ayırın. Bu maliyetlerin dağılımını yaparak kampanyanızın başarı potansiyelini değerlendirmek için fırsatınız olacaktır.
  • Adım 7: Kampanyanın Etkinliğini Belirlemek. Pazarlama yöntemleri belirlendikten sonra, tanıtım planı yazılı bir belge üzerinde belirlenmelidir. Bu belge tanıtım unsurlarının sizin pazarlama kombinasyonunuzla entegrasyonunun etkili olması için durum analizi, reklam metni platformu, zaman çizelgelerini içermelidir. Uygulandığında etkinliğini nasıl ölçeceğinize de karar vermeniz gerekir. Gerçek performansın planlanan hedeflere ulaşıp ulaşmadığı değerlendirilmelidir. Bu bilgiyi hedef kitlenizin tanıtım mesajlarını fark edip etmediğini veya hatırlayıp hatırlamadıklarını ve mesaj hakkında ne hatırladıklarını, mesaj için ne hissettiklerini ve mesaj nedeniyle şirkete karşı tutumlarının değişip değişmediğini sorarak toplayabilirsiniz.

 Yorum yap